Monday, November 11, 2019


"Vzhledem k výjimečné situaci v příspěvkové organizaci Za Trojku, kdy byla odvolána ředitelka Magda Danel a odstoupil zástupce ředitelky Petr Vaňous, kterým byla vyslovena nedůvěra radních MČ Praha 3, nebudu dále vést výtvarné dílny v KC Vozovna a v Atriu na Žižkově, které se těšily oblibě škol i veřejnosti, abych tak vyslovila veřejnou podporu odvolané ředitelce organizace a jejímu zástupci. Zároveň chci tímto vyjádřit nesouhlas s účelovým jednáním radních vůči vedení organizace. Magda Danel a Petr Vaňous věnovali velké pracovní úsilí, své dlouholeté kontakty a zkušenosti ve prospěch růstu Atria na Žižkově i KC Vozovna." Sofie Švejdová